FİRMA DETAYLARI

Nokta Analiz Belgelendirme Danışmanlık Ve Denetim Hizmetleri Ltd Şti

 Kayseri / Melikgazi

Kayseri şehrinin Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren Nokta Analiz Belgelendirme Danışmanlık Ve Denetim Hizmetleri Ltd Şti firması ile ilgili detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

Yetkili:Ahmet
Tel:0(352)2213656
Fax:0(352)2213654
3.7
Paylaş
Web:www.noktadanismanlik.net
Adres:Organize Sanayi Bölgesi 6. Cd. No:14-J Melikgazi Kayseri Melikgazi / Kayseri

  Proje Hizmetleri

 Kosgeb Destekleri

KOSGEB Destek Programları’nın amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmektir.

Nokta Danışmanlık KOSGEB destekleri için yapacağınız her türlü iş ve işlemleri sizin adınıza başvuru sürecini gerçekleştirerek başarılı bir şekilde sonlandırılması için çalışmaktadır. 

 Kalkınma Ajansı Destekleri

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, bölgelerinin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak amacıyla STK’ lara ve KOBİ’lere %50 oranında geri ödemesiz HİBE desteği vermektedir. Bu destek üretim araçlarının modernizasyonu, kalitesinin geliştirilmesi, kapasite artırılması, Ar-Ge, personelin eğitilmesi, markalaşma gibi tüm işletmelerin yararlanabileceği geniş bir alandadır. Tüm kalkınma ajansları 2010 yılında yapılanmalarını tamamlayarak yeni HİBE programları ile desteklerde bulunmaya başlamışlardır.
Kalkınma ajansına yönelik projeleriniz danışmanlık firmamız tarafından hazırlanarak sunulur kabul edilmesi dahilinde bütün iş ve işlemler sizin adınıza yürütülür.  

 Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Nokta Danışmanlık faaliyet alanı bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır.
Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Nokta Proje uzmanları tarafından yapılmaktadır. 

 Avrupa Birliği Mali Yardımları

Avrupa Birliği daha güçlü bir mali yapıya kavuşmak ve ortak bir politika oluşturmak amacı ile hem üye hem de üyeliğe aday ülkelere çeşitli mali yardımlar sağlamaktadır. Türkiye’de 1963 tarihinden beri Avrupa Birliği mali yardım imkânlarından yararlanmaktadır. 1999 yılında gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde Türkiye “Aday Ülke” olarak kabul edilmiş ve Türkiye- AB arasında katılım öncesi mali işbirliği başlamıştır. Adaylık döneminde, AB tarafından Türkiye’ye sağlanan mali yardımlar nitelik olarak, hibe ve kredi şeklinde verilmektedir. Bu mali yardımların tamamı proje bazında sağlanmaktadır.

 Kırsal Kalkınma Projeleri

Mevcut destek mekanizmalarına benzer şekilde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması gıda ve tarım firmalarının kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak uygulanmaktadır. Nokta danışmanlık olarak işletmenizin projesi hazırlanarak ilgili kuruluşlara başvuru ve takip süreci gerçekleştirilir.

 Girişimcilik Projeleri

Girişimcilik sertifikası sahibi girişimcilerin KOSGEB hibelerinden faydalanabilmeleri için gerekli olan projelerin hazırlanması yatırım fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi ve projelerin takibi firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

  Belgelendirme

 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme

Etkin süreç yönetimi, şeffaflık, ürün ve sistem güvenliği ile çevre konularının firmanızın yönetim ve faaliyet alanlarının vazgeçilmez unsurları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, belirli kural ve standartlar dikkate alınarak belgelendirilmiş ürün, hizmet ve prosesleriniz hem müşterilerinizin ve ortaklarınızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak hem de firmanızın itibarini ve marka değerini koruyacaktır.  Nokta Danışmanlık,  pek çok farklı ürün, sistem, menkul ya da gayrimenkulün belirlenmiş standartlara uygunluğunu doğrulama ve resmi olarak onaylama (sertifika ile) yetkisine sahip, yerel ve uluslararası birçok kurum ile çalışarak bu hizmetleri size sunabilmektedir.

 Ürün Belgelendirme

Ürün belgelendirmesi, CE belgelendirmesi, TSE Belgelendirmesi, TSEK Belgelendirmesi sunabilmektedir. 

 Dahilde İşlem Resim Belgesi

İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi aramallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Söz konusu olan bu Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belgedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile elde edilen avantajlar

• İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek şartı ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet
• 3. ülkelerden yapılan ithalatta gümrük vergileri, KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet
• İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat
• Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithalde KDV ve diğer vergi, resim ve harçlardan muafiyet
• Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama
• Ödenmiş vergilerin geri alınması olanağı
• Eşdeğer eşya kullanımına olanak verilmesi 

 Diğer Belgelendirmeler

KAPASİTE RAPORU
KAMPANYALI SATIŞ BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

  Danışmanlık

 Yatırım Danışmanlığı

Yatırımcılar günümüzün hızlı değişen piyasa şartlarında para ve sermaye piyasalarına yaptıkları yatırımlarda, kendi bilgilerinin yanı sıra uzman görüş ve desteğine de ihtiyaç duyabilmektedir. Yatırım danışmanlığı hizmeti bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, yatırımcıların karar alıp uygulamasına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Anadolu Yatırım olarak yatırım danışmanlığı hizmeti sunarken amacımız, yatırımcılarımıza risk tercihleri doğrultusunda değerlendirmeler yapıp en iyi alternatifleri sunmaktır.
Yatırım danışmanlarımızın en önemli katma değerlerinden biri değişen piyasa koşullarını siz yatırımcılarımız için takip etmektir. Bu hizmet kapsamında finansal piyasaların güncel bilgilerinin yatırımcıya aktarılması, makro ekonomik raporların ve görüşlerin paylaşılması, politik ve ekonomik gelişmeler ile ilgili yorumların ve bu gelişmelerin sermaye piyasalarına olası etkilerinin analiz edilerek en hızlı şekilde aktarılması ve yatırımcılarımıza özel portföy dağılımı tavsiyesi oluşturulması yer almaktadır. Yatırımcıların alım satım kararları yine yatırım danışmanları tarafından uygulanmaktadır.
Risk profili ve buna uygun yatırım stratejisinin yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, müşterilerimiz, portföy tercih ve varlık dağılımları hakkındaki kararlarını kendi inisiyatifleriyle ve tercihlerine göre vermektedirler.
Yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, bütün müşterilerimize aynı kalite ve hızda hizmet sunmak esas olup müşterilerimizle işlem bazında ve kısa vadeli değil, müşteri karlılığını ve çıkarlarını ön planda tutan uzun vadeli ilişkilerin kurulması hedeflenmektedir.

NOKTA DANIŞMANLIK bölgesel ve sektörel yatırımlar konusunda yatırımcılara Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

 • Yatırım önceliklerinin belirlenmesi,
 • Yatırımın Maliyeti,
 • Fizibilite,
 • Proje ,
 • Analiz

konularında yatırımcıya kılavuzluk yapılmaktadır. 

 Kurumsal Danışmanlık

İşletmenin çalışma süreçleriyle en iyi şekilde örtüşecek teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri gereksinimlerinin saptanması, beklenti ve gereksinimlere uygun çözümlerin tanımlanması, tanımlanan bu çözümler için donanım ve yazılım bileşenlerinin tedarik edilmesi, uygulama geliştirme ve sistemi devreye alma evrelerinin belirlenmesi ve tüm bu süreçlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Kurumsal danışmanlık kapsamında sunduğumuz hizmetlerin süreçlerinden bazıları şunlardır;

 • İşletmenin faaliyet alanları bazında incelenmesi, mevcut donanım ve yazılım envanterinin çıkarılarak, gereken bilişim yatırımlarının tespit edilmesi
 • Yapılması gereken değişiklik ve yeniliklerin mevcut sistemlerin yapısına uyumlu olması
 • Bilişim projelerine destek verecek ekiplerin kurularak, proje liderinin atanması ve proje yönetim eğitimlerinin verilmesi
 • Sistemlerin herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma geleceği düşünülerek, verileri ve yazılımları güvence altına alacak planların yapılması
 • Sistemler üzerinde bulunan işlerin; veri kaybı, virüs veya herhangi biri tarafından zarar verilmemesi için alınacak güvenlik önlemlerinin belirlenmesi
 • Yazılımların lisanslarını kontrol edilmesi ve şirket yapısına uygun lisans politikaları geliştirilmesi
 • Donanım ve yazılım konfigürasyonlarından beklenen performansın elde edilebilmesi ve performansın sürekliliği için yönetim politikalarının oluşturulması
 • Sistemlerin güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini yönetmek için düşük maliyet ile standartların oluşturulması

 Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel, kamu ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunların belirlenmesi, araştırılması ve uygun önerilerin yapılarak bu önerilerin   uygulanmasında destek olmayı kapsayan hizmettir.
 NOKTA Danışmanlık olarak gerek kendi uzmanlarımız gerekse konusunda yetkinliğini kanıtlamış dış uzmanlarımızca bu hizmet verilebilmektedir.
 

Bu süreçte yer alan hizmetlerimizden bazıları:

 • Kurumsallaşma
 • Rekabet Stratejisi ve Sürdürülebilirlik
 • Süreç Analizi
 • Aile Şirketleri Yönetimi
 • İnovasyon süreci
 • Birleşme ve Satın Almalar
 • Değişim Yönetim 

  Marka Patent Tescil

 Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

 Patent / Faydalı Model Nedir?

Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen, ekonomik değeriolan belgelerdir. Bu belgeler, buluş yapan kişiye, buluşunu topluma açıklaması karşılığında, buluşu üzerinde belirli bir süre için “kişiye özel hak” tanınarak korunmasını sağlarlar. Sağlanan koruma, patent almak amacıyla hazırlanan tarifname ve resimlerde açıklanan konu ile sınırlı olarak yazılan istemlerle belirlenecektir. Patent; başvuruda belirtilen konuya değil, açıklanan teknik çözüme nasıl ulaşıldığına verilecektir. Bunun anlamı, aynı teknik alandaki teknik sorunlara ilişkin birbirinden farklı çözüm yollarından her biri patent verilerek korunacaktır.
Buluşçu patent belgesi ile kendisine tanınan bu hak çerçevesinde;

 • Buluşu kendisi kullanabilir
 • Buluşun kullanımı için başka kişilere izin verebilir (lisans)
 • Buluşu izinsiz kullananların önlenmesi için yasal yollara başvurabilir

Patent koruması açısından ülkeler birbirlerinden bağımsızdır. Buluşu yapan hangi ülkelerde patent koruması istiyor ise, o ülkeye patent verilmesi için başvurmak zorundadır.

 Endüstriyel Tasarım Tescil Nedir?

Bir ürünün üç boyutlu şekli ya da bu şeklin bir parçası ile ürün üzerindeki iki boyutlu süslemeler “endüstriyel tasarım” kavramı içinde değerlendirilmektedir.
Endüstriyel tasarım, bir ürünün dış görünüşünü ifade eder. Ürünün biçimi olabileceği gibi; çizgilerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünümler de olabilir. Bu görünümler ürünün teknik özelliklerini kesinlikle içermez.