FİRMA DETAYLARI

Kipdaş Mühendislik Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Analiz

 İstanbul Avrupa / Zeytinburnu

İstanbul Avrupa şehrinin Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösteren Kipdaş Mühendislik Çevre İş Sağlığı Ve Güvenliği Analiz firması ile ilgili detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

Yetkili:OKTAY ÖNER
Tel:0(212)4820041
Cep:0(533)5135230
Fax:0(212)4820041
3.62
Paylaş
Web:www.kipdasmuhendislik.com/
Adres:Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. No:1 Kat:5 Ofis No:539 Zeytinburnu /İstanbul Zeytinburnu / İstanbul Avrupa

İş sağlığı ve Güvenliği Hijyen Laboratuvarı

İşyeri ortam ölçümleri

İç ortam hava kalitesi ölçümleri

Gürültü Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü,

Aydınlatma Ölçümü

Toz Ölçümü

İşyeri ortamında kimyasal gaz ve buhar ölçümleri

İç Ortam VOC Ölçümü

İş Güvenliği Danışmanlık Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

Çevre Mühendislik Hizmetleri

Çevre Görevlisi Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti

 

Su Analiz Laboratuvarıİşyeri ortam ölçümleri, İş güvenliği ortam ölçümleri, Ortam Ölçümü, VOC (uçucu organik bileşikler) Ölçümü, Toz Ölçümü,Aydınlatma Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Kişisel Gürültü Maruziyeti, İşyeri Ortamı Gürültü ölçümleri, Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu, İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu, Kişisel Titreşim Maruziyeti, Havadaki Kimyasal (Kurşun, Sülfürik Asit, Amonyak, Formaldehit Konsantrasyonu, Benzen, Toluen, Ksilen, Hekzan, Civa) Ölçümü, İç ortam hava kalitesi ölçümü, Hava akım hızı ölçümü, Sıcaklık Ölçümü, Bağıl Nem Ölçümü, İç ortam karbondioksit ve karbonmonoksit ölçümü, Toz içerisindeki serbest silis analizi (kişisel ve işyeri ortamı), İç Ortam Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümü, Manyetik Alan Ölçümleri, Radyasyon Ölçümleri

çevre danışmanlık, çevre mühendisliği hizmetleri, iş sağlığı, güvenliği, isg, İş Güvenliği Ortam ölçümü, kişisel koruyucular, emisyon, İSKİ, katı atık proje, arıtma, su, analiz, su analizi, içmesuyu analizi, İçmesuyu mikrobiyolojik anazlizleri, Toplam Koliform bakteri tayini, su tahlili, su mikrobiyolojisi, gürültü, akustik, gürültü haritası, atık yönetimi, çevresel gürültü ölçümü, çevresel gürültü raporu, atık yönetimi planı, ses izolasyonu, baca ölçümleri, emisyon izni, deşarj izni, tehlikeli atık yönetimi ve lisans işlemleri, geri dönüşüm lisans izni, atıksu ve içmesuyu arıtma sistemleri