SPONSOR

web hosting

Psikolog Muş

>>> Muş içerisindeki firmalara ulaşmak için tıklayın <<<

Psikolog MuşPsikologlar Muş çevresinde yaşayan çocuk, ergen ve gelişkinlerle ailelere hizmet ederken; çift terapisi ile de partnerlere türlü problemlerinin düzelmesi uğruna yol önerir, bilgi ve destek sunar. Muş içerisinde duran ve aile fertleriyle, eş veya sevgilisiyle sıkıntı oluşan; kaygı, depresyon, çaresizlik vb problemleri olan; ölümle mücadele etmekte bocalayan yetişkinler de yapılan danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Akıl sağlığı, kariyer, evlilik ve eş, okul ve rehabilitasyon danışmanlığı vesaire alt uzmanlaşma dallarını da içinde bulunduran Muş psikolog; Muş vilayetinde duran ailelerin yavruları için çocuk psikolojisi danışmanları ile faaliyet gösterir.

Muş psikolog danışanlarını mevcut yapabileceklerine inanıp kabul etmeleri için güdülendirir, konuşma sıkıntıları ve bilimsel başarımda sendeleme vesaire bunalımlar konusunda asistan olur. Psikolog Muş şehrindeki çocuk ve gençlerin hüviyet ve uyum problemleri, ebeveynlerin boşanması halinde oluşan problemler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, toplumsal korkular ve gece korkuları gibi bunalımları için de bilgi ve destek sağlar. Muş içerisinde oturan ebeveynler; çocuklarının sorun ve konuşma zorlukları vesaire sıkıntıları için bu danışmanlık servislerinden istifade edebilir. Muş içinde ikamet edenlere gösterilen okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri ile bütün öğrencilerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişiminin sağlanması, becerikli fertler olması ve meslek başarılarının ilerletilmesi beklenir. 1900’lü zamanlardan beri psikolojinin içerisindeki bir yöntem şeklinde ilerleyen psikolojik danışmanlık hizmetleri kişilere böyle durumlarda kılavuz olan bir danışmanlık çeşididir. Psikolojik danışmanlık hizmetleri çift danışmanlığı ile de milletin temel taşı olan ailenin ve aileyi oluşturan fertlerin şahsi ve aralarındaki anlaşmazlıklarına, ilişkilerine, ayrılık, ölüm, rahatsızlık vb problemlerle yüzleşebilmelerine yönelik hizmetler sunar. Bireylerin öz bünyelerindeki potansiyelleri harekete geçiremedikleri, öz gelişme enerjilerinin farkında olmadıkları için yaşayışlarının türlü alanlarında sıkıntılar ve zararlar yaşamaları muhtemel olabilir.