SPONSOR

web hosting

Psikolog Kilis

>>> Kilis içerisindeki firmalara ulaşmak için tıklayın <<<

Psikolog KilisKilis içinde ikamet edenlere verilen okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri ile bütün okulluların bireysel, sosyal ve akademik ilerleyişinin devam etmesi, üretici bireyler olması ve eğitim durumlarının yükseltilmesi amaçlanır. Kilis içerisinde ikamet eden ebeveynler; bebeklerinin tutum ve aksan zorlukları vesaire problemleri amacıyla bu danışmanlık hizmetlerinden yarar sağlayabilirler. Akıl sağlığı, kariyer, evlenme ve eş, okul ve rehabilitasyon danışmanlığı vesaire alt uzmanlaşma dallarını da içinde bulunduran Kilis psikolog; Kilis şehrinde bulunan ebeveynlerin yavruları için ergen psikolojisi danışmanları ile faaliyet gösterir.

Kilis psikolog başvuranları mevcut güçlerine kabul edip kabul etmeleri için güdülendirir, konuşma problemleri ve bilimsel başarımda sendeleme vesaire meseleler konusunda asistan olabilir. Psikolog Kilis içindeki çocuk ve ergenlerin hüviyet ve uyum bunalımları, ebeveynlerin boşanması durumunda yaptıkları sıkıntılar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, toplumsal endişeler ve gece korkuları vs konuları için de katkı ve destek sağlar. Kilis içerisinde bulunan ve aile bireyleriyle, eş ya da sevgilisiyle problem oluşan; telaş, bunalım, yalnızlık vs sorunları olan; ölümle başa çıkmakta zorlanan erişkinler de uygulanan danışmanlık firmalarından istifade etmektedir. Psikologlar Kilis sınırlarında bulunan çocuk, ergen ve yetişkinlerle ailelere hizmet götürürken; çift terapisi yoluyla da çiftlere farklı meselelerinin düzelmesi maksadıyla çözüm gösterir, katkı ve destek gösterir. Psikolojik müşavirlik hizmetleri çift danışmanlığı yoluyla da halkın yapı taşı olan ailenin ve aileyi oluşturan kişilerin şahsi ve aralarındaki anlaşmazlıklarına, ilişkilerine, ayrılık, vefat, sağlık problemleri vs problemlerle başa çıkabilmelerine yönelik hizmetler sunar. Bin dokuz yüzlü senelerden bu zamana psikolojinin kapsamındaki bir sistem şeklinde sürekli gelişen psikolojik danışmanlık hizmetleri fertlere bu gibi sıkıntılarda asistan olan bir danışmanlık türüdür. İnsanların öz vücutlarındaki potansiyelleri harekete geçiremedikleri, öz ilerleme normlarının farkında olmadıkları için yaşayışlarının farklı alanlarında bunalımlar ve zaiyatlar yaşamaları muhtemel olabilir.