SPONSOR

Eğitim Danışmanlığı Nedir?

Kurumsal eğitim programları butik çalışmalardır. Bu nedenle firmanın ihtiyaç ve koşullarına uygun olarak planlanıp, uygulanmaktadır.

Gelişen rekabete karşı koyma, rekabet avantajı sağlayacak parametreler geliştirme, sürdürülebilir, karlı büyümeyi sağlayabilmek için;

Zorunlu stratejik unsurların; (sistem, süreçler, finansman, bilgi, insan, ilişki, çevre, yetenek, risk ve problemler, kaynak ve duygular ve diğerleri) değerlendirilmesi

Yönetimin stratejik boyutları, firmanın kendine özgü yapısı incelenerek, eğitim ihtiyaç analizinin yapılarak eğitim planlaması oluşturulur ve uygulanır