SPONSOR

web hosting

Ardahan Psikolog

>>> Ardahan içerisindeki firmalara ulaşmak için tıklayın <<<

Ardahan PsikologAkıl sağlığı, kariyer, evlilik ve eş, okul ve rehabilitasyon danışmanlığı vesaire alt uzmanlaşma dallarını da içinde bulunduran Ardahan psikolog; Ardahan vilayetinde oturan ailelerin yavruları için çocuk psikolojisi danışmanları ile faaliyet gösterir. Ardahan sakinlerine gösterilen okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri ile tüm okulluların kişisel, sosyal ve akademik değişimlerinin devam etmesi, becerikli insanlar haline gelmesi ve meslek başarılarının geliştirilmesi amaç edinilir. Ardahan semtinde oturan eşler; çocuklarının tutum ve konuşma zorlukları vesaire problemleri maksadıyla bu danışmanlık servislerinden istifade edebilirler.

Ardahan psikolog başvuranları mevcut potansiyellerine kabul edip güvenmeleri için güdülendirir, konuşma konuları ve bilimsel başarımda düşüş vesaire problemler konusunda asistan olabilir. Psikolog Ardahan içerisindeki çocuk ve ergenlerin kimlik ve uyum sıkıntıları, ebeveynlerin boşanması durumunda yaşanan sıkıntılar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sosyal bunalımlar ve gece korkuları vs sıkıntıları için de katkı ve destek sağlar. Fertlerin öz tabiatlarındaki kaynakları kullanamadıkları, öz gelişme enerjilerinin farkına varamadıkları için yaşayışlarının değişik zamanlarında problemler ve kayıplar görmeleri söz konusu olabilir. Psikologlar Ardahan içerisinde bulunan çocuk, ergen ve yetişkinlerle ailelere hizmet götürürken; çift terapisi yoluyla da çiftlere değişik sorunlarının çözümü maksadıyla çözüm gösterir, katkı ve destek gösterir. Ardahan beldesinde oturan ve aile bireyleriyle, eş veyahut partneriyle problem yaşayan; üzüntü, bunalım, yalnızlık gibi meseleleri olan; vefatla başa çıkmakta zorlanan ergenliği aşmış kişiler de uygulanan danışmanlık firmalarından faydalanmaktadır. Bin dokuz yüzlü senelerden bu güne psikolojinin içindeki bir sistem olarak sürekli gelişen psikolojik danışmanlık hizmetleri şahıslara bunun gibi sıkıntılarda asistan olan bir danışmanlık türüdür. Psikolojik müşavirlik hizmetleri evlilik danışmanlığı yoluyla da toplumun en küçük hücresi olan ailenin ve aileyi meydana getiren kişilerin bireysel ve aile içi sıkıntılarına, ilişkilerine, ayrılık, vefat, hastalık gibi sıkıntılarla başa çıkabilmelerine yönelik hizmetler sağlar.